Blue Night

Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van de BiliLed Blue Night serie zijn:

Hoge effectiviteit

Waar het in feite allemaal om gaat is om met de lamp lichttherapie te kunnen toepassen voor de behandeling van het syndroom van Crigler-Najjar. Met andere woorden de in het lichaam opgehoopte ongeconjugeerde bilirubine moet onder invloed van licht worden omgezet in in water oplosbare delen die vervolgens op natuurlijke wijze het lichaam kan verlaten. Deze lichttherapie moet zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvinden. De effectiviteit wordt vooral bepaald door de kleur, de intensiteit en de verdeling van het licht. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat blauw licht het meest effectief is. De Blue Night is voorzien van blauwe high performance high power leds.

Instelbare lichtintensiteit

De intensiteit van het licht kan in kleine stapjes worden ingesteld tussen 60 en 140 µW/cm2/nm. Op deze wijze kan eenvoudig ingespeeld worden op de persoonlijke behoefte aan licht van de patiënt. Er wordt zo niet meer licht geproduceerd dan nodig is. Hiermee kunnen de kwalijke gevolgen van een vaste (te) hoge lichtintensiteit eenvoudig worden voorkomen. De huid heeft grote invloed op de effectiviteit van de lichttherapie. De lichttherapie heeft echter ook grote invloed op de huid. Er is nog niet veel bekend over de lange termijn gevolgen van LED-lichttherapie op de huid. Enkele aannames kunnen echter wel gedaan worden. Iedere nacht weer moet de huid een enorme hoeveelheid energie (in de vorm van licht) opnemen. Gevallen van huidverdikking, veroudering, verkleuring en verhoogde pigmentatie zijn alom bekend. Dit heeft op zijn beurt helaas weer een negatieve invloed op de effectiviteit van de lichttherapie. Om toch de gewenste verlaging van het bilirubineniveau te bereiken wordt vaak de tijdsduur van de lichttherapie verlengd of de lichtintensiteit verhoogd. Voor de korte termijn lijkt dat een aardige oplossing, maar op langere termijn heeft het navenante gevolgen voor de huid die het toch al zwaar te verduren heeft. Die betaalt een hoge prijs. Het gaat zo alleen maar slechter terwijl die huid nog zo lang mee moet. Reden genoeg om extra voorzichtig te zijn met de lichtintensiteit. Om deze kwalijke vicieuze cirkel te voorkomen is het, naast een goede verzorging van de huid, van essentieel belang de lichtintensiteit zo laag mogelijk te houden. De Blue Night is daarom zo ontworpen dat de lichtintensiteit eenvoudig door de gebruiker in te stellen is.

Optimale lichtverdeling

Traditionele lampen kenmerken zich door een lichtverdeling die zich concentreert in het midden van het bed. Voor effectieve lichttherapie is het echter belangrijk dat de patiënt overal evenveel licht krijgt. Dankzij computermodellen van de gebruikte optische componenten was het mogelijk om tot een samenstelling te komen waarbij het geproduceerde licht zo goed mogelijk verspreid wordt over het gehele oppervlak van het bed. Kinderen zijn geneigd in hun slaap het hele bed door te kruipen in hun onbewuste pogingen om onder het licht vandaan te komen. Dankzij de vlakke lichtverdeling van onze lamp krijgt de patiënt ook voldoende licht als hij/zij aan de zijkant ligt.

Alle afmetingen

Het modulair opgezette schaalbare ontwerp van de lamp maakt het eenvoudig mogelijk om de lamp in elke gewenste afmeting samen te stellen, bijv. 40 x 80 cm voor boven een babywieg of 60 x 120 cm voor een peuterledikantje.

Lage thermische belasting van de omgeving

Bij het gebruik van elektronica en leds vindt altijd warmteontwikkeling plaats. Het ontwerp van de lamp is gericht op een zo hoog mogelijk rendement. Hierdoor blijft de warmteproductie zo laag mogelijk. Afhankelijk van de omgeving is het gebruik van de lamp in een kamer zonder airconditioning goed mogelijk.

Minimale geluidsproductie

Het thermisch ontwerp van de lamp is dusdanig dat de door de leds ontwikkelde warmte op een zo natuurlijk mogelijke wijze wordt afgevoerd. Met een enkele geluidsarme ventilator wordt deze warmteafvoer nog eens extra ondersteund voor een zo lang mogelijke levensduur van de leds. Het toerental van de ventilatoren is computergestuurd en afhankelijk van de temperatuur van de lamp zodat er nooit meer luchtstroom is dan benodigd.

Softstart en softstop

De nachtrust van met name jonge CN-patienten verloopt vaak problematisch. Om een slapend patiëntje niet wakker te laten schrikken van een lamp die aan- of uitgezet wordt verzorgt de microcomputer een zeer geleidelijk oplopen of afnemen van de lichtintensiteit. Hiermee kan de lamp ‘ongemerkt’ aan- en uitgezet worden.

Kost geen extra kamerruimte

CN-fototherapielampen worden vrijwel altijd toegepast in slaapkamers. Zeker als het een kinderkamer betreft is die vaak niet al te groot. Als dan ook nog eens een groot deel daarvan in beslag genomen wordt door de lamp en bijbehorende apparatuur dan is de kamer al snel overvol. De Blue Night bezet alleen het oppervlak dat anders toch al door een normaal bed bezet zou worden. Hierbij blijft de ruimte onder het bed volledig vrij beschikbaar. De enige ruimte die echt door de lamp in beslag genomen wordt bevindt zich boven het bed. Omdat deze ruimte normaliter nauwelijks zinvol benut wordt kost de lamp in de praktijk dus geen extra kamerruimte.

Esthetisch verantwoord

De massiviteit van de traditionele lampen is de (ouders van) patiënten vaak een doorn in het oog. Een schattige kinderkamer veranderde in een enge technische ruimte volgeladen met apparatuur en bijbehorende constructies. Hieraan wordt met de Blue Night een einde gemaakt. Doordat de lamp volledig is geïntegreerd in het bed is de aanwezigheid ervan nauwelijks merkbaar en is de kamer veel ruimer geworden. Alleen de oplettende bezoeker ziet het bedieningspaneeltje of de in de hemel van het bed opgenomen ledmatrix.

Comfortabel in gebruik

De lamp is gemonteerd op 100 cm boven de matras. In- en uit bed stappen is hierdoor onbelemmerd mogelijk, net als zitten in en op bed. Tevens is het bed normaal toegankelijk voor opmaken en verschonen. Je merkt er vrijwel niets van. Alleen springen op bed… nee, dat kun je beter niet doen.

Hoog bedieningsgemak

Het bedieningspaneel met display en enkele druktoetsen bevindt zich goed bereikbaar aan de voorzijde van het bed. Het alfanumerieke statusdisplay geeft de toestand van de lamp aan. Dankzij de nieuwste oled-displaytechniek is dit venster zowel bij fel daglicht als in het donker goed afleesbaar. Een enkele druk op de ‘Licht’-knop volstaat om de lamp aan- of uit te zetten. Met de afstandsbediening kan de lamp ook vanuit het bed c.q. vanaf het nachtkastje bediend worden.

Praktische extra functionaliteit

Met de ‘Pauze’-knop kan de lamp kortstondig uitgezet worden. Na verloop van een door de gebruiker in te stellen tijd gaat de lamp automatisch weer aan. Op deze wijze kan een kind dat dreigt wakker te worden korte tijd in het donker de gelegenheid krijgen weer in slaap te vallen. Doordat de lamp automatisch weer aan gaat bestaat niet het risico dat vergeten wordt de lamp weer aan te zetten. Beide knoppen zijn ook beschikbaar op de radiografische afstandsbediening. Hiermee kan vanaf het nachtkastje of een kamer elders in huis de lamp bediend worden. Ouders kunnen zo met behulp van een video-babyfoon vanuit de huiskamer of hun eigen bed hun kind in de gaten houden en zonodig de lamp bedienen.

Geïntegreerde tijdschakelaars

Diverse door de gebruiker instelbare timers maken het mogelijk de lamp automatisch in- en/of uit te laten schakelen zoals: aan op vast tijdstip, aan na vaste tijdsduur, uit na vaste tijdsduur.

Dagurenteller

Op het display is met één oogopslag op de seconde nauwkeurig te zien hoe lang de lamp deze nacht al aangestaan heeft. Deze indicatie is bedoeld om van hulp te zijn bij toepassen van de gewenste tijdsduur voor de lichttherapie. Voor aanvang van de volgende nacht wordt deze teller automatisch gereset. Handmatige reset is ook mogelijk. Ook na een reset kan de laatste stand van de dagurenteller nog worden bekeken.

Behandelingsondersteunende statistische gegevens

Teneinde de effectiviteit van de lichttherapie te kunnen beoordelen en duidelijke cijfers aan de behandelend arts te kunnen verstrekken over  de toepassing van de lamp verzamelt de Blue Night gebruiksgegevens over een periode van enkele weken. Via het statusdisplay kan van de afgelopen dagen en weken worden opgevraagd hoe lang de behandeling dagelijks/gemiddeld heeft plaatsgevonden, welke lichtintensiteit is toegepast en hoeveel energie het lichaam heeft bereikt.

Lange levensduur

Het is lastig om van een product te bepalen hoe lang het mee zal gaan. Naast de specificaties van de gebruikte componenten kan alleen een complexe en dure uithoudingstest hier inzicht in geven. Zoiets is voor een kleinschalig product als de BiliLed Blue Night niet haalbaar. Allesbepalend voor de levensduur van de leds is de werktemperatuur ervan. Het thermische ontwerp van de lamp is er specifiek op gericht deze werktemperatuur zo laag mogelijk te houden. Gezien dit doordachte ontwerp, de hoge kwaliteit van de gebruikte componenten en materialen en de toegepaste moderne technieken is een lange levensduur te verwachten (vele jaren). De bedrijfsurenteller op het statusdisplay houdt nauwkeurig bij hoe lang de leds al gebrand hebben.

Onderhoudsarm

Het ontwerp van de Blue Night is gericht op minimaal onderhoud. De lamp is eenvoudig schoon te houden zodat voorkomen wordt dat stofophoping plaatsvindt. Hiermee wordt bereikt dat de effectiviteit van de lamp ook op lange termijn gewaarborgd is.

Lage kostprijs

Door de compacte bouw en een doordachte keuze van de gebruikte onderdelen en productietechnieken is het mogelijk de lamp te vervaardigen voor substantieel lagere kosten dan die van een traditionele ledlamp.

Flexibele functionaliteit

De microcomputer die alle lampfuncties aanstuurt en bewaakt maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op specifieke wensen en eisen. Extra door de gebruiker gespecificeerde functionaliteit kan op maat gemaakt worden.